Montage af gulvbrædder og gulvplanker i egetræ:

Montagevejledning gældende for egetræsgulv i hele og faldende længder

Generelt FØR montage af smalle såvel som brede gulvplanker til plankegulve:

montagevejledning gulvbrædder
montage af gulvbrædder egetræ
VIGTIGT – Bygningen skal være tør og fri for byggefugt før montage af gulvbrædder.
 • Betonfugten må ikke overstige 85% RF.
 •  Som fugtspærre anvendes 0.20 mm PE folie.
 • Rethed af underlag må max afvige 2 mm pr. meter.
 • Rumtemperaturen skal ligge mellem 18 og 26 grader C.
 • Luftfugtigheden bør være mellem 35 og 65% RF, og bør om vinteren ikke overstige 50% RF.
 • Gulvbrædder af træ skal altid med en afstand til vægge, rør mv. på 10 – 15 mm. Hele vejen rundt. Afstandsklodser skal fjernes efter brug.
 • Gulvbrædder skal slås helt sammen ved hjælp af træklods og hammer eller ved hjælp af kiler.
 • Gulvbrædder må aldrig limes på langsiderne.
 • Gulvbrædder skal altid afklimatisere i det rum hvor de skal lægges i min. 7 dage ved rum temp. mellem 18 og 26 grader C.
 • Skruehuls propper skal altid slås helt ned mod skrue hoved – Hvis de skrues og proppes.
 • Vær omhyggelig med hul boringen så disse er lige og ikke flosser kanterne. Hullerne skal bores 4 – 5 cm fra hver kant.
 • Med 12 mm propbor bores passende hul til proppen svarende til at proppen er 2 mm over gulv overflade og er slået helt ned mod skruehovedet.
 • Før prop montering støvsuges prop hullerne rene. Proppen limes med kvalitets trælim.
 • HUSK !!! Altid at kontrollere gulvbrædderne før lægning af gulv. Er der skader eller andre fejl skal dette meldes til sælgeren så fejlen kan blive udbedret. Synlige fejl udbedres ikke af producenten hvis disse er lagt/monteret.
 • Det skal forventes der kan opstå svindrevner pga. temperatur/ fugtforandringer og vejr forhold
 • Fordel altid gulvbrædderne jævnt med hensyn til knastindhold for et mere harmonisk udseende.
 • Planker i massiv træ kan variere i bredden med +/- 1,5 mm – bredde tolerancer fordeles jævnt mellem planker ved montage. 
 • Lægning af gulv med SkovTrup gulvbrædder med fast fer og not dimension 20/24mm x 140/160/180/200/220mm

Lægning af gulv på strøer og bjælkelag:

 • 1SB. Strøer må have en max afstand på 40 cm.
 • 2SB. Første og sidste strørække lægges 50 – 80 mm fra væggene.
 • 3SB. Den første række gulvbrædder lægges med en afstand på 10 – 15 mm til væggen. Brug midlertidige afstands klodser. Kontroller at første række ligger helt lige.
 • 4SB. Ved lægning af gulv på bjælkelag kontrolleres retheden på disse, og evt. opretning foretages.
 • 5SB. Afstanden fra midt bjælke til midt bjælke må max være 40 cm.
 • 6SB. Er der krybekælder under bjælkelaget monteres en fugtspærre 0.20 mm PE folie.

Gulvvarme og trægulve:

 • Gulvvarmens overflade temperatur må ikke overstige 24 grader C
 • Gulvvarmen skal opstartes langsomt efter lægning af gulvbrædder.
 • Disse anvisninger er gældende for både smalle såvel som brede gulvplanker.

Generelt for modtagekontrol af gulvbrædder:
Ved modtagelse af gulv på byggepladsen skal der foretages en kontrol for evt. synlige transportskader.
Der skal derudover foretages en fugtighedskontrol for at sikre, at fugtigheden i gulvet svarer til det tilladte.
Træfugten i gulvet skal måles straks efter modtagelse og ligge på 8-10% – tol. (+/- 2%)
Dækbredden på gulvet skal kontrolleres og her er bredde tolerancen (+/- 1,5mm)
Skulle der mod forventning være gulvbrædder, som ikke svarer overens med sorteringskriterierne skal dette straks meddeles sælger.
Såfremt reklamationen er berettiget vil de gulvbrædder med fejl blive ombyttet uden beregning
Reklamation over fejl skal ske umiddelbart efter modtagelse og inden gulvet lægges.
Såfremt der fremsættes reklamation efter lægning af gulvet, vil dette blive afvist.

montage af planker
montage af planker
boring og montage af plankegulv
boring og montage af plankegulv
gulvmontage af egetræsgulv
gulvmontage af egetræsgulv

Har du spørgsmål om montage af gulvbrædder i egetræ?
Send en e-mail til Oksana: ok@skovTrup.dk

Oksana er klar på plankegulve.info
Scroll to Top