Montagevejledning for plankegulve i douglas træ:


Montagevejledning gældende for douglas gulvplanker hele og faldende længder

Generelt FØR montage af smalle såvel som brede gulvplanker:

montagevejledning gulvbrædder
montage af gulvbrædder egetræ
VIGTIGT – Før montage af plankegulve skal bygningen være tør og fri for byggefugt.
 • Betonfugten må ikke overstige 85% RF.
 • Som fugtspærre anvendes 0.20 mm PE folie.
 • Rethed af underlag må max. afvige 2 mm. pr. meter.
 • Rumtemperaturen skal ligge mellem 18 og 26 grader C.
 • Luftfugtigheden bør være mellem 35 og 65% RF, og bør om vinteren ikke overstige 50% RF.
 • Gulvplanker skal altid placeres med en afstand til vægge, rør mv. på 10 – 15 mm. Hele vejen rundt. Afstandsklodser skal fjernes efter brug.
 • Gulvplankerne skal slås helt sammen ved hjælp af træklods og tung hammer eller ved hjælp af kiler.
 • Gulvplankerne må aldrig limes på langsiderne.
 • Gulvplankerne skal altid afklimatisere i det rum hvor de skal lægges i min. 7 -14 dage ved rum temp. på mellem 18 og 26 grader C. Vigtigt at relative luftfugtighed og temperatur er som der senere vil være i rum hvor planker monteres.
 • Skruehuls propper skal altid slås helt ned mod skrue hoved.
 • Vær omhyggelig med hul boringen så disse er lige og ikke flosser kanterne. Hullerne skal bores 4 – 5 cm. fra hver kant.
 • Med 12 mm. propbor bores passende hul til proppen svarende til, at proppen er 2 mm over gulv overflade og er slået helt ned mod skruehovedet.
 • Før prop-montering støvsuges prophullerne rene. Proppen limes med kvalitets trælim.
 • Gulvene skal altid slibes og efterbehandles efter lægning. Vi anbefaler, at der benyttes professionel gulvsliber til dette arbejde med de brede gulvplanker.
 • Vi anbefaler, at der benyttes en kvaltets lud og hvid eller natur sæbe til efterbehandling.
 • HUSK !!! Altid at kontrollere plankerne før lægning. Er der skader eller andre fejl, skal dette meldes til sælgeren så fejlen kan blive udbedret.
  Synlige fejl udbedres ikke af producenten, hvis disse er lagt/monteret.
 • Det skal forventes, at der kan opstå svindrevner pga. temperatur/ fugtforandringer og vejrforhold.
 • Fordel altid plankerne (smalle såvel som bredde gulvplanker) jævnt med hensyn til knastindhold for et mere harmonisk udseende.
 • Plankerne kan variere i bredden med +/- 1,5 mm – bredde tolerancer fordeles jævnt ved montage af gulv.
 • Lægning af SkovTrup gulvplanker med fast fer – dimension i mm: 28 x 150 – 250 mm.

Montage plankegulve – Lægning på strøer og bjælkelag:

 • 1SB. Strøer må have en max. afstand på 70 cm.
 • 2SB. Første og sidste strørække lægges 50 – 80 mm fra væggene.
 • 3SB. Den første række planker lægges med en afstand på 10 – 15 mm. til væggen. Brug midlertidige afstandsklodser. Kontroller at første række ligger helt lige.
 • 4SB. Ved lægning på bjælkelag kontrolleres retheden på disse og evt. opretning foretages.
 • 5SB. Afstanden fra midt bjælke til midt bjælke må max. være 90 cm.
 • 6SB. Er der krybekælder under bjælkelaget, monteres en fugtspærre 0.20 mm PE folie.
 • 7SB. Som skrue til bredde 200mm planker (skruening feder/skjult montage) kan anvendes NKT FASTENERS Monta-flex Skrue Gulkromateret TX20
  Længde: 55 mm, Diameter: 4,2 mm. Ved montage ovenfra/propning anvendes 5x60mm

Lægning af gulvplanker på beton – (vi anbefaler man monterer på gulvspånplade el. lign.) Her kan der anvendes 5x40mm skruer.

Gulvvarme og trægulve:

 • Gulvvarmens overflade temperatur må ikke overstige 24 grader C. Fremløbstemperatur må max. være 35° grader C.
 • Gulvvarmen skal opstartes langsomt hvis den først opstartes efter lægning.
 • Disse anvisninger er gældende for både smalle såvel som brede gulvplanker.

Generelt for modtagekontrol af gulv:

Ved modtagelse af gulv på byggepladsen skal der foretages en kontrol for evt. synlige transportskader.
Der skal derudover foretages en fugtighedskontrol for at sikre, at fugtigheden i gulvet svarer til det tilladte.
Træfugten i gulvet skal måles straks efter modtagelse og ligge på 8-10% – tol. (+/- 2%)
Dækbredden på gulvet skal kontrolleres og her er bredde tolerancen (+/- 1,5mm)
Skulle der mod forventning være gulvbrædder, som ikke svarer overens med sorteringskriterierne skal dette straks meddeles sælger.
Såfremt reklamationen er berettiget vil de gulvbrædder med fejl blive ombyttet uden beregning
Reklamation over fejl skal ske umiddelbart efter modtagelse og inden gulvet lægges.
Såfremt der fremsættes reklamation efter lægning af gulvet, vil dette blive afvist.

Se også info. vedrørende Montage af gulv med gulvbrædder i egetræ samt info. vedr. sæbebehandling af trægulvedatablad vedr. sæbe og lud.
Se mere på SkovTrup Shop her. 

Har du spørgsmål om montage af plankegulve?
Send en e-mail til Oksana: ok@skovTrup.dk

Oksana er klar på plankegulve.info
Scroll to Top